درباره‌ی من

فرهاد کمال زهی 22 ایرانشهر

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی