سوابق شغلی

فرودگاه مهرآباد - فروشنده

  • از سال 1391 تا سال 1396

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی)

  • پیام نورمرکزورامین
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)

دوره های گذرانده

کامپیوترفن

  • به مدت : یکسال ساعت
  • برگزار کننده : فنی حرفه ای مبین