سوابق شغلی

مجموعه هپی لند - فروشنده

  • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم حسابداری ()

  • آموزشگاه سما
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)