درباره‌ی من

عاشق تدریس در رشته مکانیک هستم و محیط آموزشی و آکادمیک را به محیط های کاری دیگر ترجیح می دهم

سوابق شغلی

تدریس در دانشگاه آزاد واحد شهر ری - مدرس

  • از سال 1389 تا سال 1390

به‌ مدت دو ترم به صورت حق التدریس در این مرکز تدریس می کردم در دروس استاتیک و مقاومت مصالح ،نقشه کشی صنعتی

تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی پویش قم - مدرس

  • از سال 1391 تا سال 1391

مدرس دروس استاتیک و مقاومت مصالح و نقشه کشی صنعتی ،کارگاه اتو مکانیک ،کارگاه برق عمومی

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دکترا مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی (دینامیک،کنترل و ارتعاشات) (طراحی کاربردی)

  • سمنان
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

نرم افزار متلب

  • به مدت : 20 ساعت ساعت
  • برگزار کننده : جهاد دانشگاهی

مدرس دروس استاتیک و مقاومت مصالح و نقشه کشی صنعتی ،کارگاه اتو مکانیک ،کارگاه برق عمومی