سوابق شغلی

تولیدی هالیدی - وسط کار

  • از سال 1394 تا سال 1394

مزون باران - مدرس چرم دوزی

  • از سال 1396 تا سال 1396

پروژه ی تلوزیونی - دستیار لباس

  • از سال 1398 تا سال 1399

دستیار لباس در یک سریال تلوزیونیه تاریخی

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی هنر (طراحی لباس)

  • دانشکده شریعتی
  • فارغ التحصیل