سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع ()

  • دانشگاه صنعتی سجاد
  • در حال تحصیل
  • ترم اخررشته مهندسی صنایع هستم،علاقه زیادی ب زمینه هاب مدیریت پروژه و ساخت دارم تا حدودی هم mspبلد هستم