درباره‌ی من

1سال بیشتر که آموزش رقص میدم،
و باوضعیت فعلی جویای کار هستم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • خوش ارتباط
  • تایپ
  • روابط عمومي خوب
  • علاقه به فروش
  • منشی گری

سوابق تحصیلی

کارشناسی برنامه ریزی گردشگری (ارتباطات انسانی)

  • موسسه اموزش عالی بم
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)