سوابق شغلی

بیمارستان بیرجند - تکنسین بیهوشی

  • از سال 1397

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی هوشبری ()

  • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)