سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی گرافیگ (گرافیک رایانه)

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  • در حال تحصیل