سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم بهداشت (..)

  • ازاد اسلامی
  • در حال تحصیل