درباره‌ی من

دوره کار آموزی را در بیمارستان گذرانده ام.

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

  • موسسه اموزش عالی ابرار تهران
  • در حال تحصیل

دوره های گذرانده

کارآموزی

  • به مدت : 360 ساعت
  • برگزار کننده : بیمارستان ولیعصر قم