سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • منشی گری

سوابق تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی (عمومی)

  • زابل
  • در حال تحصیل