درباره‌ی من

5سال سابقه کار در دندانپزشکی دارم 1سال هم فروشندگی علاقه به کار هم منشی گری دارم هم فروشدگی هم پذیرش هتل ادمی منظبت در کار هستم

سوابق شغلی

مطب - دستیار دندانپزک

  • از سال 1392 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی