سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم مهندسی انرژی ()

  • موسسه اموزشی ارشاد دماوند
  • در حال تحصیل