سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی (جامعه شناسی)

  • دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)