سوابق شغلی

بیمه نوین - منشی

  • از سال 1391 تا سال 1391

شیرینی سرا تشریفات - فروشنده

  • از سال 1394 تا سال 1394

کافه تایم - باریستا

  • از سال 1394 تا سال 1396

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم ریاضی ()

  • علمی کاربردی
  • فارغ التحصیل