سوابق شغلی

دفتروکالت - دفتردار

  • از سال 1391 تا سال 1399

مهارت ‌ها

نمونه کارها

8پرونده دردادگاه وکالت اتفاقی - وکالت اتفاقی ( در سال 1393 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق (فقه حقوق)

  • پیام نور
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

دوره کلاس های حقوقی

  • به مدت : 9ماه ساعت
  • برگزار کننده : دادستان مشهد