درباره‌ی من

دبال کار هستم برقکار حرفه ای با جای خواب از خانواده خسته شدم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی مهندسی برق_قدرت ()

  • ازاد کرج
  • در حال تحصیل