سوابق شغلی

سازمان ناجا - اداری بایگانی

  • از سال 1382 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی (جزا و کیفری)

  • علمی کاربردی
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

استاندارد سازی رفتار

  • به مدت : 7روزه ساعت
  • برگزار کننده : علوم پزشکی مشهد