درباره‌ی من

توانایی انجام چندین پروژه با تفکر و ایده خوب

سوابق شغلی

رله آهن - نماینده تام الاختیار پیمانکار

  • از سال 1392 تا سال 1393

وزارت راه و سازمان بنادر و دریا نوردی - نماینده تام الاختیار پیمانکار

  • از سال 1393 تا سال 1394

پژوهشگاه صنعت نفت - نماینده تام الاختیار پیمانکار

  • از سال 1394 تا سال 1395

سازمان فناوری و اطلاعات - نماینده تام الاختیار پیمانکار

  • از سال 1395 تا سال 1398

خصوصی کارهای عمرانی - ناظر

  • از سال 1389 تا سال 1398

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • فنون مذاکره
  • روابط عمومی بالا
  • ماکروسافت آفیس
  • خوش فکر

نمونه کارها

کارهای مدیریتی و اداری - نماینده تام الاختیار پیمانکار ( در سال 1392 )

سوابق تحصیلی