درباره‌ی من

خواندن نسخه
دقیق و منظم در کار
اطلاعات دارویی

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)