سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ریاضیات کاربردی (ریاضیات و کاربردها)

  • الزهرا(س)
  • در حال تحصیل