درباره‌ی من

علاقه مند شغلهای مدیریتی میباشم و دارای گواهینامه رانندگی میباشم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی