سوابق شغلی

مادپارت - سرپرست انبار

  • از سال 5 تا سال 99

مهارت ‌ها

  • اکسل
  • پشتکار و انگیزه
  • کار گروهی
  • یادگیری سریع هر مهارتی
  • زبان خارجی

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

نرم افزار رایورز

  • به مدت : 8 ساعت
  • برگزار کننده : اورند پیشرو