سوابق شغلی

سازمان فنی وحرفه ای - مشاور

  • از سال 1394 تا سال 1397

مهارت ‌ها

نمونه کارها

مهارتی - مشاور ( در سال 1392 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (جزا وجرم شناسی)

  • آزاد خرم آباد
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیس (متوسط)

دوره های گذرانده

آشنایی با کامپیوتر

  • به مدت : 80 ساعت ساعت
  • برگزار کننده : سوم