سوابق شغلی

سپهرابراسیا - مونتاژ کار

  • از سال 1392 تا سال 1398

جمع شدن شرکت

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم فنی برق (الکتروتکنیک)

  • حر
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)