سوابق شغلی

کلینیک ام البنین اصفهان - اتاق عمل

  • از سال 97 تا سال 98

درمانگاه بلداجی - پرستار

  • از سال 95 تا سال 97

مهارت ‌ها

  • آشنا با وسایل و تجهیزات ازمایشگاهی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد اتاق عمل (اتاق عمل)

  • علوم پزشکی شیراز
  • در حال تحصیل

کارشناسی اتاق عمل (اتاف عمل)

  • علوم پزشکی شهرکرد
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)