سوابق شغلی

هایپر فامیلی مدرن شهرری - صندوقدار و فروشنده

  • از سال 1398 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی (دبیری)

  • آزاد اسلامشهر
  • فارغ التحصیل