درباره‌ی من

ب کار اداری و دفتری علاقه دارم
خوش برخورد و متعهد ب کار هستم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • خوش ارتباط
  • مشتری مداری
  • خوش فکر
  • بایگانی
  • پشتکار و انگیزه
  • شعبه

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت امور بانکی (بانک)

  • دانشگاه آزاد بروجرد
  • در حال تحصیل
  • ترم آخر هستم