درباره‌ی من

روابط‌عمومی و تبلیغات، برنامه ریزی،

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی بالا

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی (عمومی)

  • آزاد اسلامی
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

دوره های روابط عمومی و مدیریت

  • به مدت : بیش از 1000 ساعت ساعت
  • برگزار کننده : دولتی

دوره های روابط عمومی و مدیریت

  • به مدت : 1000 ساعت ساعت
  • برگزار کننده : شرمت