سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت / بازرگانی / کسب و کار (مدیریت بازرگانی)

  • ازاداسلامی
  • فارغ التحصیل