درباره‌ی من

دقت بالا درکار محوله. وباانگیزه وپرسشگر درمورد مسائل کاری وانعطاف پذیری درکار

سوابق شغلی

رایت آرین فارمد - مسول انبار

  • از سال 1388 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزسی)

  • پیام نوررشت
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

دوره إموزش استاندار انبارداری iso

  • به مدت : 100 ساعت
  • برگزار کننده : شرکت رایت آرین فارمد