سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زیر دیپلم علوم اجتماعی ()

  • دانشگاه پردیس آزاد لیردف
  • در حال تحصیل