درباره‌ی من

فن بیان بالا.روابط عمومی بالا .ظاهر آرایته

سوابق شغلی

طلوع ازادی - مدیر داخلی

  • از سال 1396 تا سال 1398

بدلیل مهاجرت

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی ()

  • پیام نور
  • فارغ التحصیل