سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • شبکه های اجتماعی
  • فنون مذاکره
  • کامپیوتر
  • ماکروسافت آفیس
  • سپیدار

سوابق تحصیلی