درباره‌ی من

10 سال سابقه مامور پخش

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی