درباره‌ی من

دارای کارشناسی ارشدفقه ومبانی حقوق هستم ساکن رشت دنبال کارپاره وقت درخصوص دریافت نمایندگی وکارگزاری استان گیلان یارشت درزمینه مددکاراجتماعی وموسسات خیریه ونمایندگی تدمات اجتماعی میباشم که دارای دفتروامکانات ان هستم

سوابق شغلی

کمیته امدادرشت - اجتماعی

  • از سال 1376

علاقه من به شغل پاره وقت ودریافت نمایندگی استانی وشهرستان درزمینه اموروخدمات اجتماعی وحقوقی میباشم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی (اللهیات)

  • دانشگاه ازاداسلامی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

مبتدا

  • به مدت : 245 ساعت
  • برگزار کننده : دانشگاه ازاد

علاقه من به شغل پاره وقت ودریافت نمایندگی استانی وشهرستان درزمینه اموروخدمات اجتماعی وحقوقی میباشم