درباره‌ی من

بسیار باهوش و زرنگ و جذاب

سوابق شغلی

محراب سیر کیش - خدمات

  • از سال 1398 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)