سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی اقتصاد ()

  • دلنشگاه اصفهان
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)