درباره‌ی من

اموزش خیاطی یا گرفتن سفارش
تایپ هرنوع متونی که حقوق متفاوتی دارد

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی