سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای (بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • در حال تحصیل