سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • ICDL
  • تایپ
  • اکسل
  • تدریس
  • حسابداری

سوابق تحصیلی