درباره‌ی من

انجام دادن کارهای خارج از شرکت به نحو احسن کارپردازی

سوابق شغلی

داتین - کارپرداز .خدمات

  • از سال 91 تا سال 94

فناپ - خدمات

  • از سال 94 تا سال 95

شرکت سافت سیستم - خدمات

  • از سال 95 تا سال 96

داروخانه دکترنادری - نسخه پیچ

  • از سال 95 تا سال 97

خانه کارگر - خدمات

  • از سال 97 تا سال 99

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم فنی مکانیک (کاردانی)

  • خرم اباد
  • فارغ التحصیل