درباره‌ی من

آشنایی با نرم افزار های ورد و اکسل.علاقه مند به کارهای پژوهشی

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی