سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم دندانپزشکی (دندان)

  • اذربایجان تب
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • استانبولی ترکی (حرفه ای)
  • زبان انگلیسی (متوسط)