سوابق شغلی

فروشگاه پاسارگاد - فروشنده_صندوفدار

  • از سال 95 تا سال 98

مهارت ‌ها

  • علاقه به فروش

سوابق تحصیلی