سوابق شغلی

چهارستون زعفرانیه - مدیر روابط عمومی

 • از سال 1397 تا سال 1398

دروازه ملل - مدیر بازاریابی و فروش

 • از سال 1396 تا سال 1398

ارمان موتور کویر - مدیر بازاریابی

 • از سال 1396 تا سال 1397

مدیران خودرو - سرپرست نمایشگاه و ایونت

 • از سال 1395 تا سال 1396

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی (بازاریابی)

 • تهران
 • در حال تحصیل

دکترا مدیریت بازاریابی (بازاریابی)

 • تهران
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

دیجیتال مارکتینگ

 • به مدت : 60 ساعت
 • برگزار کننده : دانشگاه تهران

مهندسی فروش

 • به مدت : 60 ساعت
 • برگزار کننده : دانشگاه تهران

بازاریابی بین المللی

 • به مدت : 60 ساعت
 • برگزار کننده : دانشگاه تهران