سوابق شغلی

تهیه و توزیع لوازم بهداشتی - حسابدار

  • از سال 1388 تا سال 1399

در حال حاضر شاغلم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی حسابداری (مالی)

  • جامع علمی کاربردی واحد55
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • ترکی آذربایجانی (زبان مادری)
  • انگلیسی (متوسط)