سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • شبکه های اجتماعی
  • روابط عمومی
  • ICDL
  • کامپیوتر
  • خوش ارتباط
  • ماکروسافت آفیس

سوابق تحصیلی