سوابق شغلی

فنااوران اطلاعات سیکاس - برنامه نویس پروژه

  • از سال 1394 تا سال 1398

برنامه نویسی پروژه های هتلداری ، انبارداری ، کنترل هزینه به زبان vb.net و پایگاه داده Sqlserver

پشتیبانی نیرو - برنامه نویس پروژه

  • از سال 1390 تا سال 1393

نرم افزار حقوق و دستمزد به زبان vb.net و پایگاه داده sqlserver

مهارت ‌ها

  • HTML
  • C#.Net
  • VB.NET
  • SQL

نمونه کارها

نرم افزار آژانس تاکسی تلفنی - برنامه نویس ( در سال 1390 )

به زبان Vb.net و پایگاه داده ی sqlserver

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم کامپیوتر (نرم افزار)

  • دانشگاه خیام
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)